1. Home
  2. /
  3. Reklamacije

Reklamacije

Preuzimanje robe i prijava oštećenja

Naručena će roba biti složena na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja naručene robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnome radniku, te odbiti preuzeti isporučenu robu na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Ako kupac ne podigne pošiljku od dostavne službe u roku od 5 radnih dana, pošiljka se vraća prodavatelju. Ako kupac zatraži ponovnu dostavu, prodavatelj ima pravo zaračunati dostavu. Račun se dobiva s dostavljenim proizvodom.

Ako kupac nakon 30 dana od predaje narudžbe ne dobije nikakvu obavijest ili isporuku od prodavatelja, odnosno od dostavne službe, mora obavijestiti prodavatelja kako bi isti mogao pronaći pošiljku ili poslati zamjensku.

Jednostrani raskid ugovora

Kupac može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora:
– ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
– ako je predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
– ako je predmet ugovora tehnička roba koja je osobno popravljana ili servisirana u neovlaštenom servisu, čime se gubi pravo na ostvarivanje jamstva.

Kako bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovog ugovora, isti mora obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid ugovora od 14 dana počinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Ako kupac jednostrano raskine ovaj ugovor, Ronin Sport d.o.o se obvezuje izvršiti povrat novca koji je primio, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada Ronin Sport d.o.o. roba bude vraćena ili nakon što bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad. Nakon tog roka Ronin Sport d.o.o. nije dužan napraviti povrat robe ili sredstva.

Povrat novca

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je izvršena uplata. U slučaju da kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove na povrat.

Kupac je dužan robu predati ili poslati (na adresu gdje će se poslati) bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Kupac uputio svoju odluku o jednostranom raskidu ugovora. Izravne troškove povrata robe snosi kupac sam. A u slučaju reklamacije ukoliko glavni dobavljač trgovini Ronin Sport d.o.o. zaračuna troškove slanja, iste snosi krajnji kupac također.

Obavijest

Kupac je, sukladno odredbi članka 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača, odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač tj. kupac mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor.

Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su naznačeni opisom pritužbe, a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom ili elektroničkom poštom.

Prigovori kupaca i sporovi

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te u tom slučaju sugeriramo da pošiljku kupac ne preuzima.

Molimo kupce da nas kontaktiraju kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda.

Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Ronin Sport d.o.o., uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak Ronin Sport d.o.o. postupit će po Zakonu o obveznim odnosima.

U slučaju da je kupac iz bilo kojeg razloga nezadovoljan može uputiti prigovor putem kontakt forme naše web stranice.

Sukladno čl. 10. st. 5. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), na Vaš pisani prigovor očitovat ćemo se odgovorom u pisanom obliku najkasnije 15 (petnaest) dana od dana primitka Vašeg prigovora. U pisanom prigovoru molimo napišite Vaše ime i prezime, te adresu za dostavu odgovora.

U slučaju spora između Kupca i Trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje. U slučaju spora između Kupca i Trgovca, nastojat će problem riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.

Telefon: +385915051959
E-mail: info@roninsport.hr
Adresa: Pantovčak 59, Zagreb
Radno vrijeme: radnim danom 9-17 h